TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP TRONG HTX TẠI THÀNH PHỐ TỪ SƠN

02/10/2023 15:07 Số lượt xem: 38

Thực hiện kế hoạch năm 2023 của Liên minh HTX tỉnh về công tác tuyên truyền tập huấn đạo tạo cho cán bộ HTX, THT đã được UBND tỉnh phê duyêt. Căn cứ đề nghị của UBND thành phố Từ Sơn về việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, thành viên HTX, Quỹ TDND, THT và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

          Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND thành phố Từ Sơn tổ chức lớp tập huấn với nội dung; "Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX”.

Đồng chí Phạm Minh Hiền – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

phát biểu và khai mạc lớp tập huấn

Các đối tượng tham gia tập huấn bao gồm cán bộ quản lý HTX, thành viên HTX, lãnh đạo các THT và các cán bộ phụ trách nông nghiệp của thành phố Từ Sơn, lớp tập huấn đã có trên 60 học viên tham gia.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại thành phố Từ Sơn

Nội dung bao gồm giới thiệu về Chương trình OCOP, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (những điểm mới so với giai đoạn 2018-2022) và cách thức chuẩn bị, nộp hồ sơ theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chương trình tập huấn còn hướng dẫn các yêu cầu tối thiểu để được công nhận sản phẩm đạt 3, 4, 5 sao và giới thiệu chính sách hỗ trợ cho các chủ thể tham gia Chương trình. Điểm nổi bật được nhiều người quan tâm nhất là chính sách thưởng sau khi các chủ thể có sản phẩm OCOOP được công nhận.

          Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg quy trình tham gia Chương trình OCOP như sau:

          - Công tác đánh giá, phân hạng được chia làm 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương.

          + UBND cấp huyện đánh giá, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao (từ 50 đến 69 điểm).

          + UBND cấp tỉnh đánh giá, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao (từ 70 đến 89 điểm).

          + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 5 sao (từ 90 đến 100 điểm).

          Qua lớp tập huấn các học viên đã hiểu về các tiêu chí và quy định về cách chấm điểm đối với các sản phẩm đăng ký OCOP đồng thời cũng được giới thiệu về các mô hình các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh cũng như của tỉnh bạn. Cũng qua tìm hiểu mong muốn nguyện vọng của các HTX mong rằng trong thời gian tới Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn có đi thực tế để học hỏi và trao đổi cụ thể với những HTX trong và ngoài tỉnh về sản phẩm OCOP và sản xuất theo chuỗi giá trị.

Huy