LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH TỔNG KẾT KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU, HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHO CÁC HỢP TÁC XÃ

27/12/2022 10:17 Số lượt xem: 91

Ngày 23-12, Liên minh HTX tỉnh tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Và các đồng chí trong ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh và một các HTX tiêu biểu.

Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các đơn vị vận động thành lập được 32 HTX. Đến nay toàn tỉnh có 694 HTX trong đó có 552 HTX nông nghiệp, 56 HTX tiểu thủ công nghiệp, 27 HTX thương mại, 25 HTX giao thông bận tải, 2 HTX xây dựng, 6 HTX vệ sinh môi trường và 26 Quỹ Tín dụng nhân dân với 95.035 thành viên. Ngoài ra toàn tỉnh có 223 tổ hợp tác và 2 Liên hiệp HTX. Nhìn chung các HTX đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, nâng cao khả năng điều hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hoạt động ổn định, giải quyết việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động các HTX dịch vụ nông nghiệp còn thấp, năng lực nội tại của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là về cán bộ quản lý vẫn yếu, sự phối hợp giữa các HTX với doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất và tiêu thụ chưa bền chặt…Đến nay, vẫn còn 107 HTX ngừng hoạt động thời gian dài, không có mã số thuế, không thực hiện báo cáo thuế và nộp thuế nhưng chưa thực hiện giải thể gây khó khăn cho công tác quản lý…

Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu sẽ thành lập mới được 30 HTX và phát triển 30 HTX tham gia Liên minh HTX, tư vấn, hỗ trợ 2 Liên hiệp HTX, 223 tổ hợp tác đạt hiệu quả; Hỗ trợ xây dựng thành công 5 mô hình HTX kiểu mới theo tinh thần Quyết định số 167/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn cho các HTX, phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo có trình độ Trung cấp trở lên đạt hơn 40%; Tham mưu với UBND tỉnh bổ sung thêm vốn Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTXg lên 50 tỷ đồng tạo nguồn lực cho các HTX hoạt động; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương sự nỗ lực vươn lên của các HTX để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi sau dịch. Đề nghị Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch 493 năm 2022 của UBND tỉnh về Củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025; khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát lại thực trạng hoạt động của toàn bộ các HTX và 223 tổ hợp tác, xác định rõ những tồn tại và đưa ra phương hướng chỉ đạo xác đáng; chọn lựa các nội dung, HTX điểm để hỗ trợ, từ đó thể hiện rõ vai trò của Liên minh HTX tỉnh với sự phát triển của kinh tế tập thể. Trước những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, mong muốn các HTX thay đổi tư duy theo hướng khoa học, hiện đại hơn; tăng cường kết nối với các sở, ngành đẩy mạnh các kênh sản xuất, tiêu thụ; chuyển đổi số trong phương thức giao dịch, qua đó, giúp các HTX thích ứng tốt với yêu cầu của giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các HTX tại Hội nghị.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/tap-trung-xay-dung-chuoi-gia-tri-san-pham-nong-nghiep/d20220217074336159.htm