LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN NGÀY 27/7/2022

27/07/2022 15:02 Số lượt xem: 93

Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-027/7/2022). Ngày 26/7/2022 Đồng chí Đặng Đức Thính- Uỷ viên BCH Liên minh HTX Việt  Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh  Bắc Ninh  Thừa ủy quyền của chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã đến thăm và tặng quà, gửi thư tri ân của chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đến 04 đồng chí thương binh, bệnh binh, người hưởng chế độ chất độc hóa học , con thương binh liệt sỹ là Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Liên minh HTX Tỉnh đã chia sẻ  động viên các gia đình vượt lên hoàn cảnh để hòa mình vào cuộc sống tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ đưa hoạt động sản xuất kinh doanh  của HTX  nói riêng và lĩnh vực kinh tế tập thể , HTX của tỉnh Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển

Nhân dịp này Liên minh HTX Tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức thăm , tặng quà ,các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là thân nhân của 05 gia đình cán bộ nhân viên cơ quan , lãnh đạo thay mặt tập thể  lãnh đạo cơ quan bày tỏ sự tri ân đối với những huy sinh, mất mát của các gia đình trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, mong muốn các thân nhân gia đình liệt sỹ  và các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng , là tấm gương  sáng về đạo đức, lý thưởng , lòng yêu nước  để các thế hệ trẻ  noi theo