LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC NINH THAM GIA GÓP Ý VỀ DỰ THẢO VỀ LUẬT SỬA ĐỔI

22/06/2022 09:05 Số lượt xem: 85

Hôm qua 20/6/2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Lãnh đạo Bộ kế hoạch và đầu tư, dự và tham ra đóng góp ý kiến dự thảo luật sửa đổi HTX có Lãnh đạo Liên minh HTX Tỉnh Bắc Ninh và 10 Lãnh đạo của Liên minh HTX các tỉnh và thành phố cùng tham dự có 10 HTX của các Tỉnh và Thành Phố vùng đồng bằng sông hồng.

Theo thông báo kết luận số 906/TB – TTKQH ngày 21 tháng 4 năm 2022 của ủy ban thường vụ Quốc Hội về dự kiến chương trình xây dựng, luật, pháp lệnh năm 2023. Điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2022 với chức năng nhiệm vụ của Liên minh HTX được qui định tại quyết định số 1328/QĐ- TTg ngày 23 tháng 07 năm 2021 của thủ tướng chính phủ.

Với tình hình thực tế Luật HTX năm 2012 có nhiều điểm đổi mới so với luật HTX năm 2003. Công tác tổ chức của Liên minh HTX đã kịp thời đưa Luật năm 2012 vào thực tế từ hệ thống văn bản hướng dẫn đến áp dụng Luật thực thi từng bước tạo môi trường thuận lợi cho HTX, Liên hiệp hợp tác xã, để phát triển trên từng địa bàn. Hiện tại trên cả nước có 26.823 HTX. Có 17.507 HTX nông nghiệp, khoảng 9.316 HTX khác. Tăng gần 7.843 HTX so với năm 2013 tất cả các HTX thực hiện đúng theo qui định của pháp luật, được niêm yết công khai tại các cơ quan đăng ký.