Hợp tác xã mở rộng thị trường thông qua hoạt động Xúc tiến thương mại

04/07/2022 15:15 Số lượt xem: 36

Những năm qua, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong đó phần lớn là các HTX tham gia Hội chợ trong và ngoài tỉnh, một số HTX còn lại tham gia các chương trình trưng bày sản phẩm tại các Hội nghị, các ngày lễ được tổ chức. Hoạt động này đã góp phần không nhỏ vào việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX.

Có thể thấy rằng hoạt động xúc tiến thương mại của các HTX trên địa bàn tỉnh trong những năm trước đây còn rất yếu. Trước thực trạng đó, tỉnh đã có nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia hoạt động XTTM ở trong và ngoài tỉnh. Từ đó, nhiều HTX đã tìm được mối liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như HTX Nông nghiệp sạch Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng rượu: như rượu Cuốc lủi, rượu KINGBAC...