ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊM MINH HTX TỈNH BẮC NINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN MINH HTX TỈNH QUẢNG NINH.

27/12/2022 10:11 Số lượt xem: 23

Tại hội nghị đồng chí Vũ Công Lực báo cáo sơ bộ về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh  trong năm nay, dù chịu ảnh hưởng rất nhiều của đại dịch Covid-19, nhưng toàn tỉnh đã thành lập mới được 49 Hợp tác xã và 8 tổ hợp tác, nâng tổng số HTX và tổ hợp tác của toàn tỉnh lên 837 đơn vị với số thành viên tham gia lên đến gần 59.000 người. Thu nhập bình quân của mỗi thành viên trong HTX, tổ hợp tác dao động từ 36 – 69 triệu đồng/người/năm; đóng góp của kinh tế tập thể, HTX vào GRDP của tỉnh đạt 1,2%. Nhìn chung, khu vực kinh tế tập thể đã đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP của tỉnh.

Để có được kết quả trên, trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên; hỗ trợ nhiều HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tích cực tháo gỡ khó khăn cho HTX bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.  

Bước sang năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thành lập mới 30 HTX, 10-15 tổ hợp tác với số thành viên tham gia kinh tế tập thể tăng 2-3%. Đồng thời, cải thiện thu nhập của lao động trong HTX lên 72 triệu đồng/người/năm, tổ hợp tác lên 45 triệu đồng/người/năm; hỗ trợ 8-10 HTX được tham gia các nguồn vốn vay; đề xuất lựa chọn 5 mô hình HTX đại diện các lĩnh vực, địa phương có điều kiện để phát triển mở rộng.