ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH

11/07/2022 09:12 Số lượt xem: 66

Theo báo cáo số liệu của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh , trong những năm qua các HTX được vay vốn đầu tư từ Quỹ đều có doanh thu tăng, từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp các HTX, thành viên HTX, thành viên Tổ hợp tác từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập, góp phần ổn định đời sống cho các thành viên và người lao động.

Ngày 07 tháng 07 năm 2022 Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tổ chức phiên họp tổng kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Qũy hỗ trợ phát triển HTX 6 tháng đầu năm 2022,  phương hướng  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo của ban kiểm soát Qũy hỗ trợ phát triển HTX Tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ,phương hướng nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

          Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX  do Liên minh HTX Tỉnh quản lý ; vốn điều lệ  30 tỷ đồng; Quỹ đã thực hiện cho vay mới là 04 HTX với số tiền là 1 tỷ 550 triệu đồng; cho 04 HTX vay lại  với số tiền là 1,8 tỷ đồng ,thu hồi vốn vay đến hạn 15 HTX với số tiền là 5 tỷ 070 triệu đồng giúp cho thành viên HTX vay phát triển sản xuất, với tổng dư nợ cho vay là 23 tỷ 294 triệu đồng với 62 HTX đang vay vốn, đều sử dụng  vốn vay đúng mục đích. Nhiều mô hình sử dụng vốn hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên HTX.

Nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã mang lại hiệu quả thiết thực rõ rệt về mặt kinh tế và xã hội, giúp cho nhiều HTX, thành viên HTX, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, góp phần tăng doanh thu, thu nhập, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động trong tỉnh. Từ đó hình thành nhiều mô hình HTX, tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương. Đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông  Đào Văn Hiển HTX Rau sạch Hoàng Gia  có ý kiến về định giá, giá trị tài sản  thế chấp là thấp so với thực tế thị trường.

Thời gian cho vay ngắn , hạn mức cho vay thấp. đề nghị nâng hạn mức cho vay.

Trong  thời  gian  tới, Quỹ sẽ tăng cường đào tạo bồi dưỡng  trình độ chuyên môn cho cán bộ quỹ ; thường xuyên tổ chức các buổi làm việc hay tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn; hướng dẫn các HTX, thành viên HTX, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay sau giải ngân, cũng như nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ, chuyên viên để Quỹ hỗ trợ phát triển HTX không ngừng phát triển./.

Hồng Nhung