Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 3
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
439/TB-VPCP
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể23/11/2018
148/QĐ-LM.HTX
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 202315/10/2018
1471/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2018-202328/08/2018
Số dòng / trangTrang 1/11