Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

29/10/2018 11:14 Số lượt xem: 55
Chiều 7-8, Đại hội Đại biểu Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 bước vào ngày làm việc đầu tiên với sự tham gia của 175 đại biểu chính thức. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại phiên làm việc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với sự nhất trí của 100% đại biểu. Đại hội thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ IV, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V; dự thảo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh khóa V; thảo luận một số vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế tập thể giai đoạn 2012 – 2017, phương hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2023…

Đại hội thông qua đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 37 đồng chí.

Với tinh thần "Đoàn kết - hợp tác - năng động - sáng tạo - hội nhập - phát triển", Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và tình hình kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX nhiệm kỳ IV, đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhất cho nhiệm kỳ V, giai đoạn 2018-2023.

Huyền Thương – Việt Anh
Nguồn: baobacninh