LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH: Kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam

05/05/2021 11:17 Số lượt xem: 10
Ngày 8-4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày HTX Việt Nam (11-4-1946 - 11-4-2021). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo: Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nói chung và Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Những năm qua, Liên minh HTX tỉnh  không ngừng nỗ lực thực hiện tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ như: Tuyên truyền các chính sách, quy định về kinh tế tập thể; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp, tổ chức để các HTX tham gia khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX không ngừng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua, mong muốn Liên minh HTX tỉnh và các thành viên tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ: Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, liên minh HTX Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp nhằm tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động,  phối hợp các ngành, đơn vị khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Các sở, ngành địa phương cần coi kinh tế tập thể là xu thế tất yếu để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể và HTX phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ cá thể trong nông nghiệp, dịch vụ; phân loại, đánh giá nhu cầu liên kết của các mô hình kinh tế trong cung ứng các dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, HTX và thu hút thành viên, nhân rộng các mô hình HTX có chất lượng chứ không chạy theo số lượng; củng cố các HTX, tổ hợp tác hiện có, ưu tiên phát triển HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao năng lực điều hành, hoạt động của các HTX, tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng các sản phẩm, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường; tham mưu, đề xuất các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là việc đổi mới, phát triển HTX tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Cũng tại buổi lễ, đại diện của Liên minh HTX tỉnh, Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã ký quy chế phối hợp tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX Giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyễn Thị Hanh BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HTX