Hợp tác xã nông nghiệp xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong chăm sóc lúa mùa

07/09/2020 08:46 Số lượt xem: 139
Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ( HTX DVNN) xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vụ mùa năm 2020 có hơn 420 ha gieo cấy vụ mùa. Ngay từ đầu vụ Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các thôn Đông Mai; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Yên Từ; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Ngô Nội

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Phù Lưu; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiêọ thôn Tiên Trà  đã tổ chức tuyên truyền khuyến cáo tới các hộ thành viên của hợp tác xã tiến hành gieo cấy vụ mùa năm 2020, đúng khung thời vụ, xong trước 20/7/2020.  Đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về gieo trồng, chăm sóc, dự thính, dự báo chu kỳ phát triển sâu bệnh phá hoại.Thời tiết năm nay mưa ít, thỉnh thoảng có trận mưa  lớn, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa tranh thủ nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và nạo vét ao, hồ để chứa và giữ nước phục vụ làm đất và cấy vụ mùa năm 2020. Cho nên trong thời gian ngắn các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh đã cấy xong diện tích 420 ha trong khung thời vụ tốt nhất. Các giống lúa HT1, Khang dân 18, Khang dân 28, TPL 225,…đúng khung thời vụ.

Những ngày đầu tháng 8 năm 2020, có đợt mưa dài ngày diện tích cây lúa của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa phát triển thuận lợi, đang thời kỳ sinh trưởng mạnh. Hội đồng quản trị các Hợp tác xã chỉ đạo triển khai bón phân  cho 1 số diện tịch cấy muộn để kích thích cho cây lúa đẻ nhánh và 1 số diện tích lúa cấy sớm được bón phân, cho việc chuẩn bị đón đồng phát triển tốt .

Vào thời điểm tháng 7, tháng 8, năm 2020  trên đồng ruộng của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa ở những nơi ven khu dân cư, ven bờ kênh lớn,  khu diện tích lúa gần gò đồi,  gần khu nghĩa địa,.vv… đã xuất hiện chuột phá hoại cây lúa. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Yên Phong, Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Phong, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa đã triển khai tổ chức cho hộ thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp, đánh bả chuột sinh học tiêu diệt chuột, bắt ốc bươu vàng phá hoại cây trồng vụ mùa.

Cánh đồng lúa mùa năm 2020 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh

Cũng vào thời điểm này diện tích lúa của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa HTX xuất hiện sâu cuốn lá, bệnh vàng lá, nghẹt rễ,v.vv…. HTX đã triển khai phun thuốc trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. Đến nay cây lúa phát triển tốt, hứa hẹn 1 vụ mùa bội thu năm 2020

PHÒNG TƯ VẤN