Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt chăm sóc, bảo vệ lúa mùa năm 2020

07/09/2020 08:49 Số lượt xem: 155

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Trang Liệt- thuộc phường Trang Hạ- thị xã từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh. Đây là 1 trong những Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động, có hiệu quả của phường Trang Hạ- thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn phường Trang Hạ hầu hết đất nông nghiệp đã chuyển mục đích sang xây dựng đô thị, phát triển thương mại dịch vụ và làm nghề đồ gỗ mỹ nghệ. Diện tích canh tác nông nghiệp còn lại trên 50 ha, để người nông dân cấy lúa, trồng hoa màu.

Thành viên HTXDVNN Trang Liệt – phường Trang Hạ- thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh cấy lúa mùa năm 2020

Ông Nguyễn Văn Nhã – Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt – phường Trang Hạ cho biết: Vụ Mùa năm 2020 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt chúng tôi  có  57,3 ha canh tác, trong đó diện tích cấy lúa có 41 ha, còn lại 16,3 ha, là cây rau màu. Được sự chỉ đạo sát của Đảng ủy, UBND phường Trang Hạ, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt đã phối hợp với phòng Kinhh tế thị xã Từ Sơn,  tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về gieo trồng, chăm sóc, dự tính, dự báo chu kì phát triển các loại sâu bệnh phá hoại cây trồng vụ mùa.

Mặt khác, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong phường, trong đó có hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt, luôn làm tốt công tác vận động khuyến cáo thành viên của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chấp hành nghiêm túc lịch gieo trồng . Bên cạnh đó, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt, đã tổ chức cho các đội thủy nông, đội bảo vệ của HTX và thành viên của HTX, tổ chức nạo vét kênh mương, cung ứng nước các đợt đúng lịch gieo trồng, chăm sóc. Năm nay nắng nhiều, mưa ít, như vậy diễn biến thời tiết không thuận lợi, cho gieo trồng vụ mùa. Nhưng có sự lỗ lực từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX, đến các thành viên của HTX DVNN Trang Liệt. Khắc phục mọi khó khăn thời tiết  thành viên của HTX đã nhanh chóng gieo cấy hết 100% diện tích bằng các giống lúa: Khang dân18, BC15, HT1, Thiên ưu, lúa nếp, v.vvv….

Tại thời điểm này Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt đã chỉ đạo các hộ thành viên, tiến hành bón phân đợt 1 kích thích cho cây lúa phát triển và đẻ nhánh. Bên cạnh đó, số diện tích lúa ven làng, ven bờ kênh, ven các trang trại, ven hàng rào các doanh nghiệp, gò đồi, chuột phá hoại khá nhiều diện tích lúa, gây thiệt hại cho khá nhiều diện tích lúa. Được Sở nông nghiệp và UBND thị xã Từ Sơn hỗ trợ hơn 500 gói bả chuột sinh học, cho HTX. Cho nên HTXDVNN Trang Liệt đã tổ chức đánh bả sinh học và bắt thủ công diệt chuột. Do vậy nạn chuột phá hoại cơ bản đã được khắc phục.

Hiện nay (tháng 8 năm 2020), một số diện tích lúa của Hợp tác xã dịch vụ Trang Liệt xuất hiện sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn l, v.vv. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt đã tuyên truyền, thông báo cho thành viên HTX, tổ chức  phun thuốc trừ sâu bệnh. Đến nay, các loại sâu nói trên đã được tiêu diệt, thành viên của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trang Liệt – phường Trang hạ- thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh, phấn khởi triển khai bón phân đợt 2 kích thích lúa trổ bông, kỳ vọng sẽ đem lại 1 vụ mùa bội thu thời gian tới.

PHÒNG TƯ VẤN