Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo

04/06/2020 13:33 Số lượt xem: 59
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Mộ Đạo- xã Mộ Đạo - huyện Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh có 430 hộ thành viên, với 2.150 nhân khẩu. Hội đồng quản trị 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc của Hợp tác xã ( 01 người); Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm phó Giám đốc Hợp tác xã ( 01 người); Kiểm soát trưởng 01 người; Kế toán 01 người; Thủ quĩ 01 người và 430 hộ thành viên của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Mộ Đạo

Ảnh Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo họp bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ xuân năm 2020

Vụ xuân năm 2020 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo cấy 100 ha lúa nếp giống “ Cô Tiên” và lúa nếp 97. Vụ mùa năm 2019 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo thu hoạch 150 tấn, đã ký hợp đồng bán cho Công ty giống cây trồng Trung Ương.

Ảnh ông Nguyễn Văn Cừ - phó Giám đốc HTX DV nông nghiệp thôn Mộ Đạo – xã Mộ Đạo – huyện Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh đang làm việc tại văn phòng trụ sở của HTX 

Ông Nguyễn Văn Phiên- Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo cho biết: Hợp tác xã mua 7 máy cày ; 03 máy cấy (01 máy cấy dắt tay, 02 máy cấy ngồi lái); 04 máy gặt đập liên hợp. Vụ mùa năm 2020 , HTX chỉ đạo sử dụng máy cấy dắt tay cấy 03 mẫu/ ngày. Nếu dùng máy cấy ngồi lái, thì cho năng suất gấp 3 lần, so với sử dụng máy cấy dắt tay. Ngoài ra Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo đầu tư xây khu kho chứa thóc và vật tư máy máy thiết bị của HTX là 200 m2. Kho lạnh  chứa được khoảng 40 tấn giống các loại. Khu sản xuất trồng rau, củ, quả hữu cơ trong nhà lưới khoảng 2.000 m2.

Đặc biệt Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo có văn phòng làm việc của HTX được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị: máy tính, máy photo, máy in và kết nối intenet… Việc kết nối intenet của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mộ Đạo rất thuận lợi cho Hội đồng quản trị của HTX quản lý và điều hành hoạt động đối với công tác sản xuất kinh doanh của HTX thuận lợi. Thông qua mạng intenet khi HTX thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh, lấy nước thủy lợi, làm đất,nhận giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vât, gieo cấy, thời gian thu hoạch,…. bảo đảm thông tin của Hội đồng quản trị, chuyển đến thành viên của HTX nhanh, chính xác. Đồng thời giảm được chi phí hành chính, giảm được thời gian giúp cho công tác quản lý và điều hành của HTX được tốt hơn trước.

Ngoài ra thông qua  hệ thống mạng intenet,  HTX chủ động kết nối với đối tác hợp đồng mua, bán giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của HTX và đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm, hợp đồng bán những sản phẩm của HTX sản xuất, ra trên thị trường rất thuận lợi và hiệu quả.

Đây chính là mô hình sản xuất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, sản xuất theo qui trình chuỗi giá trị có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cần được nhân rộng ra nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp khác.

PHÒNG TƯ VẤN PT HTX