Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Phụ tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa mùa năm 2020

07/09/2020 08:53 Số lượt xem: 187
Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, gồm HTX DVNN thôn Đức Lân; HTX DVNN thôn An Ninh, HTXDVNN thôn Cầu Gạo, HTXDVNN thôn Cầu Giữa; HTXDVNN thôn An Tập. Các HTXDVNN xã Yên Phụ- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh được tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 vào tháng 5 năm 2016. Mỗi  HTXDVNN bình quân có 375 thành viên tham gia vào HTX theo Luật HTX năm 2012. Mức góp vốn ban đầu của 1 hộ thành viên từ 100.000 đồng đến 5000.000 đồng. Sản phẩm chủ lực của các HTXDVNN xã Yên Phụ là lúa nếp cái hoa vàng

Ảnh Ông Tô Văn Khoa – Giám đốc HTXDV.NN Thôn Đức Lân- xã Yên Phụ- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh, và vùng sản xuất lúa hàng hóa (nếp cái hoa vàng) theo tiêu chuẩn VietGap của HTXDVNN xã Yên Phụ- huyện Yên Phong.

Ông Tô Văn Khoa – Giám đốc HTX DVNN thôn Đức Lân cho biết: vụ mùa năm 2020, UBND xã Yên Phụ chỉ đạo các HTXDVNN trong xã khẩn trương cấy nhanh, gọn, kết thúc vào khung thời vụ tốt nhất. Hiện nay các HTXDVNN xã Yên Phụ đã cấy xong gần 500 ha lúa. Trong đó có 270 ha lúa nếp cái hgoa vàng, đây là cây lúa hàng hóa và là cây chủ lực của xã Yên Phụ- huyện Yên Phong.

Hiện nay các HTX DVNN xã Yên Phụ đang tập trung chăm sóc, bảo vệ vụ mùa năm 2020. Ông Vũ Văn Chiến- Giám đốc HTXDVNN thôn An Ninh cho biết: Chăm sóc, bảo vệ lúa sau gieo cấy có ý nghĩa quan trọng đến năng suất, chất lượng thóc khi thu hoạch. Do vậy UBND xã Yên Phụ đã tập trung chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời khuyến cáo thành viên các HTXDVNN có những biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn,  để thành viên HTXDVNN nắm rõ tình hình, diễn biến thời tiết, sâu bệnh, tiến hành phun trừ một cách đồng loạt, đúng kỹ thuật nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Các đội thủy nông của các HTXDVNN điều tiết đủ nguồn nước cho lúa mới cấy; huy động máy bơm cấp nước cho lúa, thường xuyên bảo đảm đủ nước trên ruộng để lúa đẻ nhánh thuận lợi, sớm đạt số nhánh tối đa; tích cực, chủ động phòng, chống úng ngập, bảo vệ mùa màng...

Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hạn chế ảnh hưởng do thiên tai gây ra,UBND xã Yên Phụ, đề nghị các HTXDVNN chủ động thăm đồng, kiểm tra và duy trì mực nước hợp lý trên đồng ruộng từ 3cm – 5cm đối với lúa cấy, từ 2cm – 3cm đối với lúa gieo thẳng; không để ruộng thiếu nước, khô cạn hoặc ngập úng sau khi gieo cấy; thường xuyên kiểm tra, củng cố bờ vùng, bờ thửa, chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn. Hướng dẫn thành viên HTXDVNN bón phân đủ lượng, bón thúc sớm, chỉ sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp để bón thúc cho lúa nhằm cân đối tỷ lệ dinh dưỡng, tạo tiền đề cho năng suất cao; kết hợp bón phân với tỉa dặm, ổn định mật độ đối với những diện tích gieo thẳng hoặc lúa cấy bị chết do dịch hại; những chân ruộng trũng, đất chua cần bón bổ sung vôi bột với lượng từ 20 – 25 kg/sào. Những ruộng bị nghẹt rễ sinh lý, phải làm cỏ sục bùn kết hợp với sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh để cây lúa nhanh hồi phục. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, phòng, trừ hiệu quả và kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa. Sử dụng thuốc bảo vệ  thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” để giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Vùng sản xuất lúa hàng hóa (nếp cái hoa vàng) theo tiêu chuẩn VietGap của các HTXDVNN xã Yên Phụ - huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh.

Vào thời kỳ cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2020, trên đồng ruộng của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xãYên Phụ, ở những nơi ven làng, bờ kênh, gò đồi đã xuất hiện chuột phá hoại cây lúa. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Yên Phong, Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiện của huyện, chỉ đạo các HTXDVNN xã Yên Phụ,  đã triển khai tổ chức cho thành viên HTX đánh bả chuột sinh học tiêu diệt chuột phá hoại cây trồng vụ mùa. Cũng vào thời kỳ tháng 8/2020, diện tích lúa của các HTXDVNN xã Yên Phụ, xuất hiện sâu cuốn lá, bệnh vàng lá, nghẹt  rễ. Các HTXDVNN đã triển khai phun thuốc trừ sâu bệnh, đạt hiệu quả. Đến nay cây lúa  đang phát triển tốt, nông dân triển khai bón phân đón lúa trổ bông. Với việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời sẽ hứa hẹn vụ mùa bội thu năm 2020.

PHÒNG PHÁT TRIỂN HTX