Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng ( 03/02/1930- 03/02/2020) và kết nạp đảng viên mới

16/01/2020 09:56 Số lượt xem: 39

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2020, tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và Lễ Kết nạp đảng viên mới, đợt 03- 02-2020.

Đây là việc làm rất có ý nghĩa và quan trọng trong năm 2020, là năm Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta kỷ niệm nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930-03/02/2020); Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh mồng 02/9/1945-02/9/2020 và những ngày kỷ niệm khác; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, cùng 90 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng và 300 đoàn viên ưu tú trong Khối.

Tại Lễ kỷ niệm đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẳng định :Vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những thành tựu to lớn qua 90 năm Đảng ta lãnh đạo Nhà nước và nhân dân; Những thành tích mà Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm  xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Ngay sau đó, Ban Tổ chức tiến hành kết nạp Đảng cho 90 quần chúng ưu tú thuộc 34 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Trong 90 quần chúng ưu tú đó, có quần chúng Hạ Thị Lan Chi - thuộc Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đợt 03/02/2020, do Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Ảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam đợt 03/02/2020, do Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 11.01.2020 tại công viên Nguyễn Văn Cừ Thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đề nghị các đồng chí đảng viên mới thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục rèn luyện thử thách cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật để đảng viên mới thực sự gương mẫu, tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 100% đảng viên được xét chuyển đảng chính thức đúng thời hạn

Chu Văn Phong