Trong 5 năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, riêng trong năm 2020 đã phát động đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Bứt phá – Sáng tạo – Hiệu quả”, thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2016-2020”, phát động các đượt thi đua chuyên đề nhân kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4 hàng năm, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4489

Đã truy cập : 43686416